Neobyčejně obyčejný a nesmyslně šťastný život.

Manipulátorství a schopnost empatie

8. 11. 2008 14:31
Rubrika: Nezařazené | Štítky: empatie , manipulace , vydírání , zlo

Po prožité vlastní zkušenosti s člověkem, kterému podle testů vyšla vysoká míra empatie, jsem se rozhodla napsat seminární práci právě na téma ´Empatie a manipulátorství´, protože většina lidí si pod pojmen ´empatie´ představí něco pozitivního, ale nemusí to tak být a také protože si myslím, že empatie může velmi úzce souviset právě s manipulátorstvím. Mým nejcennějším zdrojem informací bude právě tato moje zkušenost.

 

            Na začátek uvedu jednu z mnoha definic empatie: empatie je vcítění se do prožitků druhého člověka. Tato vlastnost jako samotná je jistě velmi zajímavá, ale ne vždy prospěšná. Většina mých známých mi na otázku jestli si myslí, že empatie je dobrá vlastnost, nebo špatná, jednoznačně odpověděla, že dokonce velmi dobrá. Já s tímto tvrzením ale nesouhlasím. Podle mě je schopnost empatie prostý fakt, ale jestli je to dobré, nebo ne, to určí až to, jak s touto svojí vlastností člověk naloží. Pokud ji využije k tomu, aby druhého lépe pochopil a tak mu mohl účinněji pomoct, pak je to jistě výborná a velmi užitečná vlastnost a lidé, kteří takto jednají, jsou u ostatních oblíbení. Já bych se ale spíš chtěla zabývat tou druhou, ´špatnou´, empatií. I v tomto případě má člověk schopnost vcítit se do druhé osoby, ale tím všechna podobnost končí. Takoví lidé totiž zneužijí tuto vlastnost k tomu, aby se dostali nějakému člověku ´pod kůži´ a to právě tím, že vyjadřují soustrast a říkají to, co chce ten druhý slyšet a co mu jiní neřeknou. Tímto si získá důvěru a zatím nic netušící budoucí oběť se začne takovému člověku stále více svěřovat a má pocit, že je jí ten člověk velmi blízký a že je u něj v bezpečí. Jenže v chování empatického člověka není ani trošku lidskosti- a to je ten rozdíl mezi ´dobrou´ a ´špatnou´ empatií! Takovýto člověk svoji vlastnost využívá k tomu, aby druhého zmanipuloval přesně podle svých požadavků a chtíčů, ale jeho oběť dlouho nic netuší, protože by ji nenapadlo, že tomu, kdo ji tolik podržel, když to potřebovala, na ní ani trošku nezáleží a chce ji jen využívat. Jenomže čím déle takový vztah trvá, tím více se prohlubuje a dostat se od takového člověka pryč je stále těžší a těžší, až to nakonec může dojít tak daleko, že i když už oběť ví, že je obětí, přesto se nemůže dostat ze spárů svého trýznitele. Celou situaci ještě ztěžuje fakt, že empatický člověk využívá své vlastnosti vcítění se do druhého i po celou dobu trvání a čím déle svoji oběť  zná, tím lépe se do ní může vcítit a soucitit s ní a ta pak stejně se svými problémy chodí za svým empatikem a tak se k němu uvazuje stále více. Takto vnitřně přivázaný člověk se pak bojí, že už nenajde nikoho, kdo by byl tak citlivý a vnímavý a empatik tento pocit u své oběti ještě krmí, podporuje a zvyšuje. Na můj dotaz, jestli empatie může být i špatnou vlastností v době, kdy jsem se o danou problematiku začala zajímat, mi můj kamarád, psycholog a pracovník Fondu ohrožených dětí PhDr. Zdeněk Papoušek napsal: ´ Vysoká míra empatie se dá dobře využít i  zneužít, podobně jako vysoká inteligence. Je to jako se vším ostatním. Čím lépe nabroušený nůž, tím lépe ho použiješ k lepšímu ukrojení chleba nebo vraždě. Sňatkoví podvodníci a různí manipulátoři mají samozřejmě vysoký stupeň empatie.´

 

            Během takového vztahu dvou lidí(ať už pracovního, v rodině, ve vztahu žák- učitel, v partnerském vztahu, mezi kamarády a jinde) má svoji velkou úlohu i schopnost manipulovat druhými lidmi. Vlastně bych řekla, že ´špatná´ empatie jde ruku v ruce se schopností manipulace druhými lidmi. Podle psycholožky Isabelle Nazare- Aga je manipulátor ten člověk, u kterého sedí minimálně deset souhlasných odpovědí z následujících třiceti:

 
 1. Je egocentrický
 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
 3. Navozuje u oběti pocit viny.
 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
 5. Odpovídá většinou neurčitě.
 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody.
 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
 11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
 12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
 13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
 14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
 15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
 16. Často mění téma uprostřed hovoru.
 17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
 18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
 19. Lže.
 20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
 22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
 29. Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš nedopustila.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Jak jsem zmínila už na začátku, mám zkušenost s člověkem, který má vysokou míru empatie a je výborným manipulátorem. Schválně jsem tyto body poslala kamarádce, která má stejnou zkušenost s tím samým člověkem a připsala jsem k těmto bodům své komentáře, jestli to na něj sedí, nebo ne, a proč. Ona mi poslala zase své názory, zda daný bod sedne, nebo ne a oběma nám vyšlo, že tento popis na něj sedí ne v deseti, ale dokonce ve dvaceti sedmi bodech v případě, kdy všechny neurčité odpovědi jsem počítala jako nesouhlasné! A když jsem si pročetla své i její komentáře, tak tam, kde já jsem nevěděla, ona měla souhlasnou zkušenost a kde nezažila ona, zažila jsem já. Takže dohromady měl třicet kladných odpovědí ze třiceti! Tento člověk velmi dbá na své společenské postavení a tváří se velmi společensky, duchaplně, intelektuálně a vzdělaně, nosí jen to nejmodernější elegantní oblečení(opravdu na něm nic kromě jeho košilí, obleků a bot cenného není, jen si chudák neuvědomuje, že žádná pořádná holka se nebude chtít vdávat za jeho šatní skříň, ale že bude hledat hlubší kvality), módu sleduje výhradně zahraniční, protože u nás je prý už zastaralá a velmi dbá na chování podle etikety. Doma má knížek o etiketě úplnou sbírku! Je ve vztazích velmi nestálý a potřebuje být neustále obklopován samými kráskami, které mu lichotí, jak je úžasný. Proto zásadně chodí s více slečnami najednou, jeho rekordní počet je devět v jednu dobu. Samozřejmě existuje více typů manipulátorů a tento popis je naprosto shodný s jedním z nich, ale díky své zkušenosti se v této seminární práci zabývám právě tímto typem. Manipulátoři často zastávají prestižní profese jako je lékař nebo učitel. I ten ´náš´ měl dobré místo, je ředitelem reklamních a marketingových agentur. Své zaměstnance si ale získává mnohými výhodami a výlety do Londýna a různými ´dárečky´.

 

Manipulátorem ale není ten, kdo někdy tuto taktiku použije, ale je to typ osobnosti. Manipulátoři, i ten z mé zkušenosti, bývají narcističtí lidé a mívají sklony k poruchám histriónského typu, nebo jimi trpí. Zajímavé jsou ale výsledky jedné studie, která zjistila, že manipulátory jsou přibližně 3% populace, ale i v takovém množství působí značná devastující poškození 90% lidí ve svém okolí- ať už se jedná o materiální poškození, či psychické! Nejoblíbenějšími cíly člověka s manipulativním jednáním jsou lidé, kteří mají sklon na sebe brát zodpovědnost nebo vinu za všechno možné. Manipulátoři mají také velmi oblíbený styl komunikace zvaný double bind(dvojitá vazba), díky kterému u svých obětí navodí pocity, že za nic nestojí, ať se snaží jakkoli. Mají také velký  koníček a tím je kritizování. Ať už nepřímo nebo zcela otevřeně. Někdy se obrátí se svojí kritikou přímo na své oběti, jindy využívá prostředníka(SMS zprávy, komunikace přes internet, třetí osoba,…). Manipulátor nemusí kritizovat všechny ve svém okolí najednou, ale na každého se jednou řada dostane a své pomluvy a kritiky přizpůsobuje tomu, s kým právě mluví a postojům posluchače vůči kritizované osobě. Velmi rád upozorňuje druhé na jejich nedostatky, ale sám kritiku snáší velmi špatně. Vždyť on je tu od toho, aby kritizoval, ne aby ostatní kritizovali jeho, o tom je přesvědčen. Pokud kritizuje přímo, pak může používat fráze jako: ´Ale vždyť nikdo nejsme dokonalý a já ti to říkám proto, že to s tebou myslím dobře a záleží mi na tobě.´ a tím právě u své oběti vyvolává mylný pocit, že on je vlastně ten strašně dobrý a hodný, kdo jí chce jenom pomoct. Manipulativní člověk si zvyšuje své sebevědomí snižováním sebehodnocení druhých lidí. Ve skutečnosti ale závidí lidem ve svém okolí jejich dobré vlastnosti, úspěchy, nadání i materiální bohatství, které on sám nemá a čím víc závidí, tím víc toho člověka také pomlouvá a snižuje jeho hodnotu v očích dalších lidí. Manipulátor nedokáže nést zodpovědnost(a to ani za své vlastní činy) a utíká před ní pryč, ale navenek se tváří, jak moc je zodpovědný a hlasitě se hlásí ke každému úspěchu svého okolí, že to on má velké nehynoucí zásluhy. Pokud se ale něco nepodaří, tvrdošíjně omílá, že on s tím nemá nic společného a velmi rychle si najde viníka, na kterého svalí všechnu vinu. Znepřáteluje své okolí, je to rozvraceč vztahů a rodin. Je také mistrem v překrucováni výroků okolí a pokud potřebuje změnit svůj vlastní výrok, pak z vás udělá ty hloupé, kteří to prostě špatně pochopili- ovšem další den může být opět u svého původního tvrzení a okolí je dočista zmatené- a samozřejmě opět obviněné ze špatného chápání. Manipulativní člověk neustále lže a to až do takové míry, že se sám ve svých lžích ztrácí a má tendence mnohým z nich uvěřit. Vlastně celý jeho život je jedna velká lež. Lže neustále a dokonale.

            Odhalit manipulátora může být pro jeho nestálé jednání a jeho úspěchy při snižování sebehodnocení u druhých lidí složité. Dokonce se s ním můžete cítit i příjemně, zvláště pokud má vysokou míru empatie. Počty jeho obětí tak neustále rostou. Podle mého názoru je ale jeho největší obětí právě on sám.

   

zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Empatie

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2050

http://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace

  

 

Sdílet

Komentáře

karlusenka Dobrý den, jen chci říct, že jsem také měla tu "čest" setkat se s takovýmto manipulátorem a člověkem nadmíru nemorálních hodnot. Kdybych to tu měla popisovat bylo by to na dlouhý článek. Jsem ráda že jsem po roce dostala sílu si uvědomit co je ten člověk vlastně zač. Z toho jsem ho půl roku neviděla ale stačilo když si občas zavolal a já mu samozřejmě všechno hltala plnými doušky. I když už vím jak se věci mají, pořád se bojím, že mě bude chtít stáhnout zase dolů...snad už se mu to nepodaří. Přeju všem kdo se v takové situaci ocitli pevné nervy a poslouchejte i své nejniternější a nejmenší náznaky tušení, intuice čehokoli....protože i když jsou maličké můžou být hodně důležité. A těm co už je to za nimi. Holt krutá zkušenost, ale věřím že se nám to v dobrém vrátí...K.

Ocelot Moc pěkný článek <br />
Sám se považuji za zdařilého empatika a po přečtení mne zajímalo jestli jsem ''zlý'' empatik... Z těch 30 bodů bych na sebe řekl tak kolem 14 což není zrovna pěkné...Někdy o sobě vím,že využívám toho jak se osoba cítí pro svůj prospěch,ale snažím se neublížit té osobě či nikomu okolo.Spíš ubližuji sám sobě ,protože krom Empatie mám i silné emoce takže soucítění s osobou je dost nepříjemné...Největší klad mé empatie je to,že přede mnou nikdo nic nezakreje či nezalže.Ač se snaží jak chce a 100% ví,že nemůžu nic tušit já to něják vicítim jak to z něj/ z ní vyzařuje.Snad to není moc okázalé či egocentrické ,když řeknu,že jsem dobrý člověk...

Magicienne Díky. To skoro vypadá, že sis založil profil, abys to mohl okomentovat. :-)<br />
<br />
Možná bych k tomu dodala, že člověk nemůže sám sebe opravdově posoudit, neboli že subjekt nemůže sám sebe nikdy posuzovat jako objekt, takže kde má člověk jistotu, že na všechny otázky dokáže opravdu odpovědět pravdivě? A pak taky...nemyslím to teď na tebe osobně, protože tě neznám, jen to uvádím jako obecnou možnost... přiznal by si vždy každý manipulátor, že je manipulátor, i když je to do očí bijící? Myslím, že manipulátorství je selhání a radost ze zjištění, že je člověk manipulátor, nebo nějaká hrdost, je zvrácenost, nebo podle mě snad i dobře skrývané a nikdy sobě nepřiznané nízké sebevědomí- ta touha někomu vládnout...

Lenka44 Bohužel jsem měla zákeřné manipulátory v rodině. Otec a mladší sestra, která byla jeho odrazem a zle jsem na to doplatila. Vzbuzovali ve mně pocity viny, nespravedlivě mě kritizovali a po matčině smrti jsem byla jejich společným podvodem (falešná závěť) připravena o rodinný majetek, pomluvami se mě snažili zdiskreditovat, prostě obratní<br />
podvodníci.

Scarlett Krásný článek, děkuji!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio